WE ARE STEEL

 


CERTIFIED STEEL CASTINGS

norrhult_252_smallpigart.jpg
 
 

HANTVERK, YRKESKUNNANDE, AVANCERADE MATERIAL & HELHETSLÖSNINGAR

 

 
norrhult_098_smallpigart.jpg

HANDFORMAT STÅLGJUTGODS
 

ALLA SANDFORMAR SOM TILLVERKAS TILL PRODUKTIONEN HANDFORMAS. ERFARENHET OCH FINGERTOPPSKÄNSLA ÄR VIKTIGT.

norrhult_300_smallpigart.jpg

AVANCERADE MATERIAL
 

VI TILLVERKAR DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE STÅLSORTERNA MEN TILL STÖRSTA DELEN AVANCERADE MATERIAL SOM HÖGLEGERADE STÅL, AUSTENITISKA, MARTENSITISKA, DUPLEXA OCH SUPERDUPLEXA STÅLSORTER.

norrhult_507_smallpigart.jpg

viDAREFÖRÄDLING & HELHETSLÖSNINGAR
 

I STORT SETT ALLT GJUTGODS VIDAREFÖRÄDLAS. DETTA ÄR NÅGOT VI KAN HJÄLPA ER MED GENOM NÅGON AV VÅRA ETABLERADE OCH KOMPETENTA UNDERLEVERANTÖRER OCH PARTNERS.

 
 

STÅLGJUTGODS TILL HELA VÄRLDEN

VI HAR UNDER MÅNGA ÅR FÖRSETT NÅGRA UTAV VÄRLDENS HÖGST VÄRDERADE VARUMÄRKEN INOM BLAND ANNAT BRANSCHERNA MARIN, OLJA OCH GAS, PAPPER OCH CELLULOSA MED FÖRÄDLAT STÅLGJUTGODS.

DETTA ÄR TUFFA MILJÖER SOM INTE BARA STÄLLER HÖGA KRAV PÅ MATERIAL UTAN ÄVEN PÅ VÅRA PROCESSER OCH MEDARBETARE.

 

norrhult_371_smallpigart.jpg
 

LÅNGSIKTIGT TÄNK

STÅLTILLVERKNING ÄR EN ENERGIINTENSIV PROCESS. FÖR ATT MINIMERA VÅR PÅVERKAN PÅ MILJÖN HAR VI TAGIT MEDVETNA BESLUT SOM GÖR ATT DETALJEN VI PRODUCERAR ÅT ER I SIN TUR FÅR MINIMAL MILJÖPÅVERKAN.

  • 100% FÖRNYELSEBAR ENERGI
  • CERTIFIERAT MATERIAL IN
  • ÅTERVUNNEN SAND